SANDOMIERZ - TARNOBRZEG
Z SANDOMIERZA
5,50 6,08 7,26 8,03 9,00 9,40
11,05 11,42 12,55 13,15 14,45 14,59
16,10 16,50 17,45 18,25 19,05  
Z TARNOBRZEGA
6,35 x 7,10 8,08 8,45 9,45 10,50
12,00 12,35 13,,35 x 14,05 15,28 15,55
16,51 17,45 18,20 19,05 x 19,55 x  
x - Kurs do Dwikóz przez szpital
DNI WOLNE
Z SANDOMIERZA
6,52 8,38 10,08 11,48 13,23 14,55
16,30          
Z TARNOBRZEGA
7,50 9,25 11,05 12,25 14,15 15,50
17,30 x          
DAROMIN - SANDOMIERZ
Z DAROMINA
6,25 7,30 x 8,40 9,40 11,40 13,15 x
14,40 x - wolne ??????
Z SANDOMIERZA
6,55 8,10 9,15 10,45 x 12,45 14,10 x
15,15 x - wolne ??????
OPATÓW - SANDOMIERZ
Z OPATOWA
7,25 9,35 11,50 15,10 17,15 11111
Z SANDOMIERZA
6,35 8,10 10,35 14,20 16,10 11111
TYLKO W DNI ROBOCZE
 
PRZEJAZDY WYJAZDY WYNAJEMSŁUPCZA 167 TEL.FAX 831-23-24 TEL.KOM . 0607-15-16-22